رنگهای الهی
در عهد عتیق ، خدا قوم خود را به ساختن یک خیمه و بعداً قرنها بعد ، معبد راهنمایی کرد. بعدها به معبد سلیمان معروف شد. مطابق با خروج 26 ، خداوند رنگ ها و مواد را برای تزیین معبد انتخاب کرد: آبی ، بنفش ، کارمین ، پارچه ، اقاقیا ، مس و طلا.
این آثار من است که با این رنگ های الهی نقاشی شده اند. طبق اطلاعات من ، تاکنون هیچ نقشی با این مضمون برخورد نکرده است.
رنگهای الهی 200x175cm 2019
رنگهای الهی. کسر. 15x15cm
وابی-صبی
Wabi-Sabi مفهومی است که در زیبایی شناسی ژاپنی مورد استفاده قرار می گیرد. این توصیف زیبایی است که در ناقص بودن ، ناقص بودن و گذرا بودن نهفته است. همچنین به عنوان یک هدف برای دستیابی به سادگی و فروتنی مشاهده می شود.
وابی-صبی. کیمیاگری 100x100cm
وابی-صبی. رنگ زرد. سفید. قرمز. 120x120cm
وابی-صبی. سفید. رنگ قهوه ای. پودر 160x130cm